Wijklab 2

Wijklab Grote Waal

Het Wijklab in winkelcentrum de Grote Beer is de thuisbasis voor Programmateam Grote Waal SAMEN STERK. Daarnaast is de functie als centrum voor bewoners en gebruikers van de wijk gedurende de loop van vorig jaar steeds meer verwezenlijkt. Ook zien diverse organisaties het Wijklab als een vooruit geschoven “kantoor” om hun diensten aan te bieden aan de wijk. Super laagdrempelig en gemakkelijk toegankelijk voor iedereen. Naast de spreekuren van De Markermeerdijken en het Stadsstrand, de Wijkcoördinator Ivonne Besseling, Intermaris en de FormulierenBrigade zijn er nog diverse gesprekken gaande om nog meer services te kunnen aanbieden.

Inmiddels zijn er ook 6 gastvrouwen en heren aangesteld om een continue bezetting van het Wijklab te realiseren, en u te woord te staan. Zij wisselen elkaar af gedurende de week.

Leuk om te vermelden is dat er de afgelopen maanden ook mensen met ideeën en initiatieven zijn binnen gelopen om steun te vragen aan de Stichting Dwaalpark om hun ruwe plannen te verwezenlijken.

Voorbeelden: een muziekproject Hoor Ons en een Fietstocht naar Turkije voor een goed doel.

Kom ook even binnen, er zijn u al meer dan 75 vrijwilligers voorgegaan!

Openingstijden: alle werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur.

Focus op zingen bij dementie

Focus op zingen bij dementie

Het Wijklab in winkelcentrum de Grote Beer is de thuisbasis voor Programmateam Grote Waal SAMEN STERK de Stichting Dwaalpark. Daarnaast is de functie als centrum voor bewoners en gebruikers van de wijk gedurende de loop van vorig jaar steeds meer verwezenlijkt. een centrum geworden voor bewoners en gebruikers van de wijk. Ook zien diverse organisaties het Wijklab als een vooruit geschoven “kantoor” om hun diensten aan te bieden aan de wijk. Super laagdrempelig en gemakkelijk toegankelijk voor iedereen. Naast de spreekuren van De Markermeerdijken en het Stadsstrand, de Wijkcoördinator Ivonne Besseling, Intermaris en de FormulierenBrigade zijn er nog diverse gesprekken gaande om nog meer services te kunnen aanbieden.

Inmiddels zijn er ook 4 6 gastvrouwen en heren aangesteld om een continue bezetting van het Wijklab te realiseren, en u te woord te staan. Zij wisselen elkaar af gedurende de week.

Leuk om te vermelden is dat er de afgelopen maanden ook mensen met ideeën en initiatieven zijn binnen gelopen om steun te vragen aan de Stichting Dwaalpark om hun ruwe plannen te verwezenlijken. Voorbeelden een muziekproject Hoor Ons en een Fietstocht naar Turkije voor een goed doel.

Kom ook even binnen, er zijn u al meer dan 75 vrijwilligers voorgegaan!

Openingstijden: alle werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur.